piątek, 28 stycznia 2011

Chusta Weroniki

"Chusta Weroniki " odnosi nas do pojęcia wiernego obrazu /gr. veraikon/. Wierny obraz fascynuje tym, że jest zapisem prawdy. Jest takim uchwyceniem rzeczywistości, które znosi wszelkie wątpliwości związane z tradycyjnym poznawaniem. Gwarantuje wierność. "Wierny" wiąże się z wiarą, a właśnie na terenie wiary poznanie wolne jest od problemów weryfikacji, które towarzyszą poznawaniu zmysłowemu i rozumowemu pojmowaniu. Tu pojawia się objawienie, tu można doznać łaski poznania. Tu przedziwnie odwraca się porządek: podmiot poznający ulega Wszechwiedzącej Mocy Przedmiotu Poznania i jest zachęcany do wysiłku poznawczego na drodze wiary.
Ja natomiast, zachęcony przez Joannę Krzysztoń do udziału w projekcie "Chusta Weroniki", zaproponowałem współudział swojej córce Weronice Brzezińskiej i razem stworzyliśmy tryptyk, w którym próbujemy jak najpełniej wyrazić postulat wiernego obrazu.


Praca pierwsza, "Weronika", jest fotografią córki wykonaną przez ojca. Weronika została sfotografowana na tle tej samej ściany, na której było później wyeksponowane zdjęcie.Praca druga, "Veraikon," to namalowana przez Weronkię wierna kopia wizerunku twarzy Chrystusa "Il Volto Santo" z Manopello.


Praca trzecia, "Chusta Weroniki", to zdjęcie zrobione przez Jacka, ukazujące Weronikę z namalowaną przez siebie chustą. Tu, poza podwójnym znaczeniem zawartym w tytule, uwaga skierowana jest na dzieło, które zawsze pozostaje wiernym obrazem swojego twórcy.

      

Tryptyk "Wierny obraz" znalazł się na wystawie zbiorowej pt. "Chusta Weroniki", zorganizowanej w Podziemiu Kamedulskim na Bielanach w maju 2007 roku.

Brak komentarzy: