środa, 12 marca 2014

Jabberwocky


Głośne czytanie słynnego wiersza "Jabberwocky", z drugiego tomu "Alicji w krainie czarów", Lewis'a Caroll'a zawsze jest wyzwaniem. Bardzo trzeba się postarać, by oddać niezwykłą atmosferę zwycięskiego spotkania bohatera z bestią.

 
                                 Jabberwocky

             'Twas brilig and the slithy toves
                 Did gyre and gimble in the wabe:
             All mimsy were the borogoves,
                 And the mome raths outgrabe.
                    
            

             "Beware the Jabberwock my son!  
                The jaws that bite, the claws that catch!
             Beware the jubjub bird and shun
                The frumious bandersnatch!" 

             He took his vorpal sword in hand:
                Long time the manxome foe he sought-
             So rested he by the Tumtum tree,
                And stood awhile in thought.

             And as in uffish thought he stood,
                The Jabberwock, with eyes of flame,
             Came whiffling through the tugley wood,
                And burbled as it came!

             One, two! One, two! And through and through
                The vorpal sword went snicker-snack!
             He left it dead, and with its head
                He went galumphing back.

             "And hast thou slain the Jabberwock?
                Come to my arms, my beamish boy!
             O frabious day! Callooh! Callay!"
                He chortled in his joy.

             'Twas brilig, and the slithy toves
                Did gyre and gimble in the wabe:
             All mimsy were the borogoves,
                And the mome raths outgabe.

Maciej Słomczyński mistrzowsko przetłumaczył "Alicję" na polski, a jego wersja "Dżabbersmoka" jest arcydziełem.

                       Było smaszno, a jaszmije smukwijne
                  Świdrokrętnie na zegwniku wężały,
               Peliczaple stały smutcholijne
                  I zbłąkinie rykoświstąkały.

               

               "Ach, Dżabbersmoka strzeż się, strzeż!
                  Szponów jak kły i tnących szczęk!
               Drżyj, gdy nadpełga Banderzwierz
                   Lub Dżubdżub ptakojęk!"

               W dłoń ujął migbłystalny miecz,
                   Za swym pogromnym wrogiem mknie...
               Stłumiwszy gniew, wśród Tumtum drzew
                   W zadumie ukrył się.

                 

               Gdy w czarsmutśleniu cichym stał,
                   Płomiennooki Dżabbersmok
               Zagrzmudnił pośród srożnych skał.
                   Sapgulcząc poprzez mrok!

               Raz, dwa! Raz, dwa! i ciach! I ciach!
                   Miecz migbłystalny świstotnie!
               Łeb uciął mu, wziął i co tchu
                   Galumfująco mknie.

               "Cudobry mój, uściśnij mnie,
                   Gdy Dżabbersmoka ściął twój cios!
               O wielny dniu! Kalej! Kalu!"
                   Śmieselił się rad w głos.

               Było smaszno, a jaszmije smukwijne
                   Świdrokrętnie na zegwniku wężały,
               Peliczaple stały smutcholijne
                   I zbłąkinie rykoświstąkały.

                          
               
Zaskoczony niedawno mglistym urokiem bliskich memu sercu ogrodów, odkryłem tam coś z klimatu owego wiersza.